De Bunders Oisterwijk

Basisschool De Bunders Oisterwijk

De eerder door ons afgebouwde school is nu heringericht. De aanleiding van de herinrichting is een wijziging in het onderwijsconcept. In plaats van het onderwijzen in af te sluiten lokalen is het schoolpand gewijzigd in open leerpleinen. Speciale aandacht daarbij is gegeven aan brandveiligheid, installatie en bouwkundige aanpassingen.