Brandwerende isolatie

Brandwerende isolatie

In het bouwbesluit worden de eisen met betrekking tot brandwerendheid van staalconstructies, de brandveiligheid van scheidende constructies van zowel woon-, logies-, als verblijfsruimten steeds aangescherpt.

Schelp Bouw & Interieur is als specialist op dit gebied de partij bij uitstek om uw probleem te analyseren en op te lossen binnen uw mogelijkheden.

De esthetische aspecten hierbij worden niet uit het oog verloren; voor ieder probleem vinden wij de passende oplossing. Samen met u, uw ontwerper en de uitvoerende overheidsinstanties.